Bí quyết phục chế nhà gỗ 5 gian cổ truyền

  • 03/08/2017 19:50:03
  • Nguyễn Trang
  • Tin tức

Nhiều công trình văn hóa: đình, chùa, miếu, đặc biệt là kiến trúc nhà gỗ 3 gian, nhà gỗ 5 gian cổ truyền… đang đứng trước nguy cơ xuống cấp trầm trọng khiến những nét cổ xưa bị “đánh cắp” theo thời gian… Để giúp các công trình cổ lưu lại những “dấu xưa” của […]


Trang 1 trên 11