Kiến trúc nhà sàn 3 gian lưu giữ nét đẹp truyền thống vùng Tây Bắc

  • 03/08/2017 16:25:03
  • Nguyễn Trang
  • Tin tức

Kiến trúc nhà sàn 3 gian lưu giữ trọn vẹn những nét đẹp truyền thống trong văn hóa xây dựng nhà ở của dân tộc ít người vùng Tây Bắc… Ngày nay, không chỉ các dân tộc ít người mà bất cứ vùng đất nào trên cả nước cũng xuất hiện những công trình kiến […]


Trang 1 trên 11