Kết cấu nhà gỗ kẻ truyền trông như thế nào?

  • 08/08/2017 20:19:08
  • Nguyễn Trang
  • Tin tức

Kiến trúc nhà gỗ kẻ truyền Việt Nam được dựng trên một sơ đồ không gian mạch lạc, chuẩn xác đến mức kinh ngạc, hợp lý từ mọi phương diện… Nó chính là lời giải cho những bài tính thiết kế nhà ở khi chưa xuất hiện những bộ môn sức bền vật liệu và […]


Chi tiết nhà gỗ 4 gian theo kiến trúc nhà gỗ Bắc Bộ

Tìm hiểu chi tiết về những ngôi nhà gỗ 4 gian theo kiến trúc nhà gỗ Bắc Bộ, đây là một nét văn hóa nổi bật, một phong cách kiến trúc tiêu biểu của lịch sự đã kết tinh lại, những ngôi nhà gỗ Bắc Bộ xưa được coi là đỉnh cao trong kiến trúc […]


Trang 1 trên 11