Tìm lại kiến trúc nhà gỗ cổ truyền với mai đao cong vút

  • 03/08/2017 19:43:03
  • Nguyễn Trang
  • Tin tức

Nhiều người nhầm tưởng rằng kiến trúc nhà gỗ cổ truyền với mái đao cong vút được chúng ta “sao chép” từ Trung Quốc. Đương nhiên, một phần do quá trình giao lưu văn hoá, chúng ta chịu nhiều ảnh hưởng từ các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc. Nhưng văn hoá Đại Việt […]


Trang 1 trên 11